VARNAMALA

„Růženec (mala) písmen nebo fonémů (varna je zde ve významu písmen sanskrtské abecedy).“ Varnamala označuje posloupnost 50 fonémů sanskrtské abecedy (7 x 7 + 1), které ve skutečnosti představují posloupnost univerzálních esenciálních tvůrčích energií vytvářejících svou kombinací celý vesmír (7 úrovní universa z nichž každá má 7 podúrovní plus transcendentní éter, který je všechny obsahuje).

NAHORU