VÉDÁNTA

Konečná syntéza moudrosti Véd, soubor hlubokých inspirovaných úvah a božských duchovních zjevení, která se týkají Absolutna nebo Boha (brahmana) a která popisují také základní božskou povahu člověka (átman) a základní vztahy mezi nimi. Védánta vytvořila tři hlavní filosofické proudy:

1) Advaitavédánta, nedualistická nauka plná moudrosti, prosazovaná velkými mudrci: Gaudapádou, Šankarou, Padmapádou, Suréšvarou a Vidjáranjou; mezi nimi je nejznámějším Šankara;

2) Višištádvaitavédánta (rozlišený nedualismus, jehož hlavním nositelem je Rámánudža;

3) Dvaitavédánta (dualistická védánta), jejímž hlavním představitelem je Madhva.

NAHORU