VIRA (HRDINA)

„Hrdina“. Typologie člověka, která je v tantrajóze velmi důležitá a která se vztahuje k praktikantům, kteří v sobě neustále rozvíjejí hrdinský postoj (vira bhava) plný odvahy a ušlechtilého elánu. Tento postoj se zdá být nejvhodnějším pro současnou epochu duchovní dekadence (kalijuga). Slavný traktát Kularnava tantra vysvětluje pojem vira takto: „neboť je prost vášní a nižších přání (rága), zbaven chaosu a zmatenosti (mada), nepodléhá zármutku (kléša), hněvu (kopa), žárlivosti (matsarya) ani klamu (povrchnosti) či hlouposti (moha), jelikož zůstává vzdálen od nadměrného rozruchu (vznikajícího převahou tendence nebo aspektu radžas) i od netečnosti (tamas), právě proto se nazývá hrdina (vira)“.

Tento úryvek obsahuje v originále rafinovanou slovní hříčku založenou na asonanci mezi slovy vira (hrdina), vita (svobodný) a vidhura (velmi vzdálený) a zdánlivě odporuje jiným tantrickým dílům, která typologii vira přisuzují silnou převahu tendence radžas. Rozpor je jen zdánlivý, protože kategorie vira ve skutečnosti zahrnuje více hierarchických podúrovní, z nichž nejvyšší (která odpovídá citovanému popisu) jsou siddha a kaula.

Každému, kdo vykazuje charakteristiky hrdiny (vira), je doporučováno praktikování milostného rituálu, který zahrnuje integraci pěti základních substancí neboli subtilních prvků (paňča tattva) a transfigurovaného milostného spojení prováděného s erotickou kontinencí (maithuna). Význam tohoto doporučení stejně jako dalších nevídaných tajných technik a postupů je založen na tom, že hrdina (vira) pro dosažení stavu transcendence riskuje naprosto vše, bezstarostně kráčí odvážně vpřed a se sebezapřením obětuje vše pro dosažení duchovní dokonalosti.

NAHORU