VIŠNU

Jeden z hlavních hinduistických bohů v Rgvédu přichází jako solární bůh vznešeně nazýván jako „ten, který jedná“. Viš, znamená jednat. Višnu dokázal skrze své proslulé „tři kroky“ bleskově změřit vesmír. Tyto tři kroky často představují východ slunce, jeho nejvyšší bod na obloze - zenit a jeho západ. Zenit, nejvyšší Višnův krok, ukazuje na subtilní tajnou oblast, kde žijí přešťastné bytosti.

Zatímco v Rgvédu je Višnu zmiňován poměrně zřídka, v pozdějším období se vyvinul v mocnějšího boha, mimo jiné i v důsledku splynutí s dalšími božstvy, zejména starších indických kultů (hari či nárájana), přijal jejich atributy, jména a schopnosti. V době velkých eposů se střídá v postavení nejvyššího z bohů s Šivou a Brahmou. Višnu je uctíván zejména v ganžské nížině, zatímco Šivovou dominantní oblastí byl vždy Himálaj.

Teprve doba Purán přinesla rovnováhu mezi třemi bohy, kteří se později spojili v trimúrti - hinduistické svaté trojici. Višnu v tomto spojení představuje udržovatele života, Brahma je jeho stvořitelem a Šiva ničitelem. Višnu je také ochráncem a udržovatelem dharmy. Kdykoliv se svět ocitne v ohrožení, spěchá mu na pomoc a inkarnuje se jako avatára, aby lidem pomocí svých vlastností ukázal velký božský vzor a dal lidstvu nové cesty duchovního vývoje. Jeho vyznavači vytvořili Višnuismus - jeden ze tři hlavních směrů dnešní hinduistické tradice.

Podobně jako Šakti, rovněž Višnu nosí „tisícero jmen“, které je dáno podle jeho aspektu či fasety. VIŠNU je radostným a veselým božstvem, které dává štěstí adeptovi, denně a bouřlivě ho zbožňujícímu, majícímu v něj úplnou víru. Jeho manželkou je Lakšmí, bohyně krásy a štěstí, jeho nebem je Vaikuntha, a jeho zvířetem a zároveň povozem, je pták Garuda. Poloha garudásana umožňuje telepatickou rezonanci s višnovou sférou síly. Višnu bývá představován jako velmi krásný mládenec se čtyřmi pažemi (větší počet rukou je znakem božství, které dokazují, že je schopen více činností ve stejnou dobu). V jedné ruce drží lasturu, v druhé luk, ve třetí kyj a ve čtvrté nádherný lotosový květ. Říká se, že z jeho nohou pramení řeka Ganga. Višnu vlastní luk nazývaný Šárnga a meč Nandaka. Na vyobrazeních sedí buďto na lotosovém květu, s manželkou Lakšmí neustále po svém boku, či na svinutém těle hada – Šéši, případně letí na mocném ptáku Garudovi.

NAHORU