VZÁJEMNOST

Pojem vzájemnost (reciprocita) pochází z latinského „reciprocitas“. O nějaké činnosti, stavu nebo jevu se hovoří jako vzájemném ve všech situacích, kdy jeden (x) působí na druhého (y) a naopak druhý (y) podobně a přímo úměrně působí na prvního (x) a odpovídá (dříve či později) podobnou činností.

Stav vzájemnostijóze ukazuje, že se vzájemně podobným způsobem a přímo úměrně ovlivňují dva vesmíry, neboť po jakémkoli působení bude působící snášet obdobnou reakci, která způsobí, že přímo prožije a pocítí ve své vlastní bytosti působení, které sám (na začátku) vyvolal.

NAHORU