VYTRVALOST

Vlastnost vůle spočívající v odolnosti díky velké energii, kterou máme k dispozici pro splnění velkých a dlouhodobých zadání. Je to schopnost konat úsilí do té míry a po takovou dobu, abychom překonaly příslušné obtíže. Bez vytrvalosti není možné překonání překážek, které se v životě objeví. „Charakteristikou opravdového hrdinství je vytrvalost“. (Eminescu).

NAHORU