Jóga splynutí s kosmickým Duchem, s cílem rozšířit sílu mysli a probudit třetí oko (ádžňáčakru).

Kašmírský šivaismus

Kašmírský šivaismus je nejvyšší, nejčistší a nejpřímější duchovní cesta. Je také zajímavé podotknout, že tato cesta je velmi blízká křesťanství. V kašmírském šivaismu je, stejně jako v křesťanství, hlavní důraz kladen na Boží Milost a na probouzení srdce.

NAHORU