Rádžajóga - etapy jógového systému

  1. Jama, neboli potlačení, předpokládá dodržování morálních pravidel chování k dosažení hlubokého rovnovážného stavu s ostatními bytostmi.
  2. Nijama, neboli všeobecné rady, obsahuje morální pravidla chování pro dosažení hlubokého rovnovážného stavu se sebou.
  3. Ásany, tělesné polohy, vyvolávají vibrace. Spojení s blahodárnými specifickými aspekty makrokosmu.
  4. Pránájáma, jogínská technika pro rytmizaci vitálního dýchání, při níž dochází k uvědomování univerzální subtilní energie (prány). (Pozor na rozlišení od techniky dýchání!). Sleduje se rovnováha na úrovni psychomentální nervové energie skrze speciální techniku pro kontrolu dechu.
  5. Pratjáhára, neboli obrácení pozornosti k sobě, zapojení všech smyslů k sobě. Zkusme poznat objekt při obrácení smyslů (pokus vize objektu subjektem).
  6. Dháraná, soustředění. Momentální poznání objektu díky nepřítomnosti já (částečná vize objektu s interferencemi).
  7. Dhjána, meditace. Úplné poznání objektu díky odstranění klamného já (vize objektu bez mentální interference ega).
  8. Samádhi. Fáze poznání podstaty vlastního já, která přináší absolutní poznání skrze sloučení s poslední podstatou mikrokosmu a absolutní nekonečnou podstatou makrokosmu.

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU