Integrální jóga - umění být šťastný

Co je jóga?

Jóga je neobyčejný souhrn duchovní tradice, její historie sahá více než o pět tisíc let zpět, má velmi bohaté písemné kořeny a vyčerpávající obsah. Jóga je obvykle zvána "Naukou o osvobození". Všichni se snažíme, více nebo méně vědomě, vyprostit se z omezené představy o tom co jsme, nebo lépe řečeno o tom, co si myslíme že jsme. Obvykle se ztotožňujeme s naším tělem, naší myslí, s naším majetkem nebo našimi vztahy - a tomu všemu dohromady říkáme "můj život". Ale tyto vnitřní postoje v sobě neobsahují nic než jen stíny pravdy o nás samých a jen nás pohřbívají hlouběji do naší nevědomosti.

Jóga nabízí hluboké poznání vlastního nitra, které vede k nalezení Pravdy. Všichni si myslíme, že známe sami sebe, přinejmenším do určité míry, ale není to jen přelud? Pokud bychom sebe sama znali alespoň z 50%, myslíte si, že bychom trpěli kvůli pracovním a rodinným problémům? Naopak, snažili bychom se objevit, že jsme nesmrtelné, nadvědomé a všemohoucí bytosti a nalezli bychom zdroj věčného štěstí.

Původní jóga zahrnuje konfrontaci s úchvatnými mystérii naší vlastní mikrokosmické povahy, s věčnými otázkami: "Proč a kvůli čemu jsem se narodil? Odkud pocházím? Jaký má můj život smysl? Co nastane až zemřu? Kdo opravdu jsem?"

Jóga odhaluje vaši vnitřní svobodu a umožňuje vám pochopit, že vše je možné, ale přesto není vše dovoleno. Protože podléháme některým nezměnitelným zákonům, cítíme jako lidské bytosti svá omezení a bezmocnost k nesnázím života. Jóga působí na sílu a energii tak, aby je přesáhla a nadto, aby překonala lidské postavení a odhalila naši vlastní duchovní podstatu, duchovní Já uvnitř nás samých (Džívátman).

Jóga je věda o nesmrtelnosti, která, skrze metody plného uvědomění rozmanitých tajemných stránek lidského bytí, umožňuje využití všech našich skrytých možností, díky zničení hranic našeho ega a kvůli prohloubení našeho sebepoznání.

Jóga míří k přímému, okamžitému vědomí nejzazší pravdy ohledně lidského bytí, života a vesmíru.

Jóga vede k blahu (samadhi). Přestože slovo blaho běžně používáme a nalezneme je v každém slovníku, označuje toto slovo stav dosažitelný jen malému počtu lidí. Zakoušení blaha znamená prožívat plné souznění s blahodárnými energiemi vesmíru. Dosažením stavu samadhi nebo-li úplného blaha získává jogín potvrzení jeho celosti, kdy se uskuteční nevýslovné splynutí, splynutí jeho nejzazší podstaty s nejzazší podstatou makrosmického universa, Boha.

Co je Integrální Jóga?

Každý z nás toužebně usiluje o dosažení opravdového a trvalého štěstí. Ale stezka nebo cesta, kterou hledáme toto štěstí se různí podle duchovní úrovně na které se právě nacházíme. Pravá a účinná duchovní cesta nabízí možnost vývoje všech stránek našeho bytí. Skutečného štěstí je možné dosáhnout uspokojením jak psychických, emočních a rozumových, tak i duchovních aspektů naší osobnosti.

Z pohledu jógy je nutné tělo, duch a rozum rozvíjet na nejvhodnější úroveň, kde pracují zcela zdravě, v úplné vzájemné harmonii. Jen za těchto okolností prožívá člověk šťastné bytí a dokáže toho použít jako odrazové plochy k překročení svých omezení a zakusit splynutí s božským.

Všechny duchovní tradice světa uvádějí, že pravda a trvalé štěstí může být dosažena znalostí toho, co je stálé a věčné, nebo-li znalostí Božského, které je Svrchovanou podstatou všeho stvoření a zdrojem Života. Napříč časem byla tato skutečnost označována jako vlastní Já, základní Příroda, Bráhman, kosmické vědomí, Nekonečno, Nirvána, atd.

Integrální jóga je inteligentní sestava určitých tradičních metod používaných tak, aby se harmonicky rozvíjela každá složka bytí: psychická, emoční, duševní, rozumová i duchovní. Integrální jóga je vědecký systém, který spojuje různá odvětví či druhy jógy ve snaze o dosažení celistvého a úplného uzrání všech skrytých, vyšších možností bytí, vedoucí ke konečnému poznání sebe sama nebo, jinými slovy, ke splynutí s Bohem.

Hlavní cíle integrální jógy jsou:

 • dokonalé tělo, zcela zdravé a silné
 • čistá, mocná a kontrolovaná mysl
 • vzdělaný, bdělý a hbitý rozum
 • vůle pevná jako ocel
 • srdce plné lásky a soucitu, schopné procítit povznášející zkušenosti ostatních
 • vůle plná vznešených tužeb zasvěcených blahu a štěstí jiných, kde převládá touha vnitřního, nesmrtelného realizujícího se Já.

Integrální jóga je tedy spojením všech druhů jógy.

V tisícileté tradici jógy se dá rozlišit několik druhů jógy, které stále míří ke stejnému základnímu cíli - dosažení Plnosti, dokonalosti v lidském bytí. K těmto druhům jógy patří:

 • HATHAJÓGA - nejznámější druh jógy na západě, založený na vyvažování základních polarit v lidském bytí, a to slunečních (ha, +) a měsíčních (tha, -) energií. Je zaměřena na co nejdokonalejší ovládání fyzického těla, na znovu nabývání a udržování zdraví, a co nejúplnější kontrolu základních životních energií.
 • KARMAJÓGA - jóga souznění se svrchovanou Celostí, kde výsledky či ovoce naší snahy jsou plně zasvěceny Božskému.
 • BHAKTIJÓGA - jóga Všudypřítomné lásky, odevzdání se a bezpodmínečné pokory Bohu.
 • RADŽAJÓGA - jóga splynutí s Kosmickým duchem, s cílem rozšířit sílu mysli a probudit třetí oko (ADŽNA ČAKRA).
 • DŽŇÁNAJÓGA - jóga splynutí s některými nekonečnými energetickými sférami Vesmíru.
 • MANTRAJÓGA - jóga souznění s vznešenými energiemi Vesmíru, skrze napodobování určitých zvuků.
 • TANTRAJÓGA - jóga krajního rozšíření hranic vědomí, která spojuje celistvou řadu postupů a technik, mezi jinými využívá i sexuální aktivitu, k urychlení cesty duchovního vývoje proměnou a zjemněním tvořivého sexuálního potenciálu, jak pro muže i pro ženy.
 • KUNDALINIJÓGA - jóga probuzení a usměrňování obrovské síly (základní energie lidského bytí), která je v skryté podobě na počátku páteře, v MÚLADHÁRA ČAKŘE - Kundalini Šakti.
 • JANTRAJÓGA - jóga telepatického splynutí s některými energetickými a silovými sférami Vesmíru, pomocí soustředění se na určité geometrické obrazce, zvlášť vytvořené a odhalené za tímto cílem.

Proč cvičit Jógu?

Je mnoho odpovědí na tuto otázku. Nejednoduší je, že skrze jógu můžeme dosáhnout ŠTĚSTÍ. Každý hledá štěstí, ale obvykle ho hledá vně sebe samého.

Jóga nám pomáhá pochopit, že ŠTĚSTÍ musí být nalezeno uvnitř nás, protože štěstí vlastně znamená harmonii těla, ducha a duše. Cvičením jogínských poloh, dýchaní a meditace je možno dosáhnout fyzické, psychické, duševní a duchovní rovnováhy, která je zdrojem štěstí.

Zde je několik VÝHOD vyplývajících ze cvičení jógy:

 • odstraňuje stres
 • odstraňuje psychické napětí, depresi a neurózy
 • zlepšuje a léčí mnoho neduhů fyzického těla
 • rozšiřuje paměť a mysl
 • vyrovnává všechny struktury lidského bytí
 • podporuje imunitu
 • způsobuje hluboký stav klidu a vnitřního míru
 • otevírá stezku k moudrosti
 • osvobozuje život od předsudků, zákazů a hranic
 • zlepšuje schopnost komunikace s druhými
 • harmonizuje sexuální život
 • aktivuje vůli
 • zpevňuje sebevědomí
 • usnadňuje úspěch
 • harmonizuje stavbu fyzického těla, odstraňuje přebytečnou váhu
 • zesiluje svaly
 • zvyšuje pozornost a koncentraci
 • probouzí a zesiluje schopnost milovat
 • otevírá bytí k ryzí duchovní komunikaci s Vesmírem a Bohem

Nejsou zde žádné NEVÝHODY.

integral6.jpg

Jóga - Umění být šťastný

To co lidé instinktivně hledají, je - přirozeně - štěstí. Někteří jej naleznou, nebo si myslí, že jej našli v malých potěšeních života, jiní ho hledají v radostech ducha, zatímco jiní - "osvícení" - hledají své štěstí v Bohu.

Jóga je jednou z cest, po které můžeme dosáhnout NEJVYŠŠÍHO ŠTĚSTÍ. Možná, že se mnoho lidí nikdy nedozví a nedokáží si ani představit, co znamená Nejvyšší Štěstí. Jen jeho plným případně i jen částečným zakoušením si můžeme uvědomit, jak mimořádné toto Štěstí je. Nacházíme jej v historii lidské rasy v různých podobách, jako dovršení hlubokého duchovního ideálu lidství: spasení, sebe-završení, věčný mír nebo svatost, atd.

Nacházíme se zde ve stejném procesu horlivého hledání stejného Nejvyššího Štěstí - a my nabízíme průvodce, který pomůže poklidně dosáhnout tohoto ušlechtilého, hluboce duchovního cíle.

Doporučená literatura:

Eduard Tomáš: "Úvod do integrální jógy"
Mircea Eliade: "Jóga, nesmrtelnost a svoboda"
Šrí Aurobindo: "Integrální jóga" (dostupná pouze v angličtině, nebo francouzštině)

NAHORU