Náš systém jógy

Duchovní škola Rezonance představuje vlastní, světově jedinečný systém integrální jógy, který v sobě shrnuje všechna hlavní tradiční jógová odvětví a svou sílu čerpá z hlubokého porozumění autentickému poselství jógy. Je to systém neobyčejně praktický, aplikovatelný v denním životě jakéhokoli člověka. Systém, který se vysvlékl z esoterického hávu, aby srozumitelně předal podstatu starobylých jógových technik...

Představení pojetí tantry v rámci kurzu, který vám předkládáme a informace pro zájemce o kurz intenzivní tantry. Doporučujeme přečíst všem případným zájemcům hlavně z řad těch, kteří zmeškali úvodní přednášku.

Integrální jóga je inteligentní sestava určitých tradičních metod používaných tak, aby se harmonicky rozvíjela každá složka bytí: psychická, emoční, duševní, rozumová i duchovní. Integrální jóga je vědecký systém, který spojuje různá odvětví či druhy jógy ve snaze o dosažení celistvého a úplného uzrání všech skrytých vyšších možností bytí, vedoucí ke konečnému poznání sebe sama nebo, jinými slovy, ke splynutí s Bohem.

Zkrácený přepis jedné z prvních úvodních přednášek k zahájení kurzu integrální jógy: "Na kurzu budete moci zažít vzrušení z autentické jógové praxe. Jde o stejné rozechvění, které se někdy objeví v našem životě, kdy člověk pocítí, že existuje něco víc, co člověka přesahuje, když pocítí, že může žít bez nemocí, neštěstí nebo vnitřní prázdnoty..."

V článku se dočtete o pojetí jógy v kurzu, který vám nabízíme, o náplni těchto kurzů a další. Doporučujeme přečíst všem, kteří zmeškali úvodní přednášku anebo chtějí vědět více.
NAHORU