Zasvěcení

Slovo "zasvěcení" znamená všeobecně přenos duchovního (psychického) toku do lidské bytosti, přenosu dosáhneme prostřednictvím skutečného mistra který patří k nějaké tradiční komunitě, skupině, nebo duchovnímu proudu.

V širším významu tohoto slova, během let existovala kněžská zasvěcení, královská, vojenská a dokonce zasvěcení spojená s řemeslníky.

Lidé, kteří věří, že svět je tu proto, aby je uspokojil, musí nutně znovu dojít k neštěstí kdykoliv se střetnou se svou podmíněností. Neuvědomují si, že svět – a tím myslím cokoliv ve světě forem, fyzické formy, mentální či emocionální formy – jim nemůže poskytnout trvající naplnění či uspokojení anebo jim odhalit, kým jsou. Neuvědomují si, že to, co hledají, se nalézá na úrovni mimo formu, zatímco oni to hledají na úrovni forem, což vede k frustraci lidské existence.

Mezinárodní federace jógy se pokusila donutit školu MISA aby upustila od pořádání soutěže pro zviditelnění hodnot jógy, která byla součástí Mezinárodního kongresu jógy v Bukurešti. V tomto článku se dozvíte, proč se MISA přesto rozhodla pořádat soutěž tradičním způsobem.

Případ Falun Gongu je jednou z nejrelevantnějších současných ukázek toho, co zmůže vládní mechanismus, když se zaměří na destrukci duchovní školy za jakýchkoliv okolností.

Je možné namítnout, že něco podobného je možné jenom v režimu, kde jsou represe, útlak, ateismus a diktátorství na denním pořádku. Třebaže hovoříme o komunistické Číně, režie destrukční kampaně připomíná některé současné západní metody moderní inkvizice.

NAHORU