ASMITÁ

Asmitá je vědomí individuality či vědomí ega. Asmitá označuje naše uvědomování si ega, jako individuální bytosti. Základní spis Jógasútra řadí asmitu mezi pět příčin bídy a utrpení (kléša) a definuje ji jako záměnu schopnosti vidět (či vnímat), která je vlastní mysli (v její roli nástroje poznání), s opravdovým pozorovatelem (svědkem, který vnímá (átman), nejvyšším Já), či jinak řečeno nešťastné směšování schopnosti vidět (mysli) se skutečným viděním vidoucího (nesmrtelného Já člověka (átman)).

Rovněž podle Jógasútry je asmitá jedním z podstatných jevů (od nich se musíme odpoutat) přítomných v některých formách vědomé extáze (sampradžňátasamádhi). Někteří jogíni dokonce tvrdí, že existuje i určitá forma extáze tvořená výhradně vyšším, plným uvědoměním si individualizované existence, kterou nazývají asmitásamápatti.

NAHORU