ÁSANA

Výraz ásana pochází ze sanskrtu a znamená „poloha“. Původně tento výraz označoval místo, kde jogín sedává. Jeho nejobecněji přijímaný význam je však „jógová poloha“. Praxe těchto fyzických poloh je základní etapou v mnoha odvětvích jógového systému, považovanou za naprosto nezbytný základ pro praxi vyšších stádií v józe (soustředění a meditace).

Jógasútra“, klasická příručka jógy přisuzovaná Pataňdžalimu, tvrdí toliko, že poloha musí být pevná a pohodlná, tedy prováděná v uvolněném stavu. Zde se také autor (ohledně meditačních poloh) zmiňuje, že tělo, krk a hlava musí být udržovány v přímce.

Legenda říká, že všechny polohy zjevil lidem Šiva a že je jich celkem 8 400 000. Soudí se, že každá ásana odpovídá určitému zvířecímu druhu (ne náhodou většina ásan nese jméno nějakého zvířete), přičemž číslo 8 400 000 odpovídá počtu „různých druhů živočichů v tomto vesmíru“ (jak praví mudrc Gheranda). Pouze malý počet z nich je však skutečně důležitý. A tak „Górakšapaddhati“ (jedna z praktických jógových písemností) tvrdí, že ze všech možných poloh je doporučováno pouze 84 ásan majících velkou účinnost, zatímco „Gheranda samhita“ tento počet ještě zužuje, a to na pouhých 32.

Moderní učebnice hathajógy však popisují ne méně než dvě stovky takových poloh. Jejich souhrn spolu s dalšími technikami, které se zaměřují obzvláště na fyzické tělo (ale jsou doprovázené soustředěním a vhodným uvědomováním) tvoří páteř systému hathajógy.

Příručka „Hathajóga Pradípiká“ tvrdí, že pravidelné cvičení ásan propůjčuje zdraví, stabilitu a záři fyzickému tělu. Jejich účinky jsou nesmírně různorodé, počínaje účinky fyziologickými, přes energetizaci, až po účinky psychické, mentální a duchovní. Zvláštní skupinou ásan jsou takzvané meditační polohy. Jedná se o mimořádně stabilní pozice, které dovolují dlouhodobé uvolnění fyzického těla a podněcují mentální soustředění, které (je-li udržováno po určitou dobu) vede k navození vyšších stavů vědomí.

NAHORU