ASPEKT

Podoba či způsob prezentace bytosti, věci nebo jevu. Způsob, jakým se daná skutečnost jeví našemu zraku nebo našemu subtilnímu, psychickému, mentálnímu či duchovnímu vnímání. Aspekt má pasivní smysl, zatímco pohled má aktivní smysl. Pohled určuje ten, kdo vnímá, zatímco aspekt se týká toho, co má být vnímáno. Pokud jde například o vystižení rázu krajiny, má pohled o něco rozšířenější smysl než aspekt. Z tohoto důvodu tedy může tentýž pohled zahrnovat různé aspekty, které jsou uvědomovány podle stupně vývoje vědomí (duchovní evoluce).

NAHORU