ASURA

Démon, zlý duch, negativní inteligentní entita.

V Rgvédu si tento termín ještě uchovává svůj původní význam mocného boha a je používán jako atribut ve smyslu živý. Pouze v pozdějších hymnech se asura stává symbolem inteligentních nebo instinktivních sil temnoty; boj asurů proti bohům tvoří v těchto textech jedno z častých, oblíbených a trvale přítomných témat. Stejně jako bohové a lidé jsou i asurové stvořeni Pradžápatim.

Ve čtvrtém verši šestnáctého zpěvu Bhagavadgíty, Kršna vyjmenovává všechny démonické charakteristiky lidí a staví je tváří v tvář božským vlastnostem, které by měli mít. Některé (ty špatné) tlačí člověka do temnot utrpení a nevědomí, zatímco ostatní (božské, dobré) ho vedou k blaženosti, harmonii a osvícení.

NAHORU