RÁKŠASOVÉ

Duchové nebo entity démonického druhu; rozlišují se tři kategorie rákšasů: 1) neškodní duchové jako jsou jakšové; 2) titáni (asurové), nepřátelé bohů; 3) démoni a pekelné bytosti, které žijí na hřbitovech a které terorizují lidské bytosti, jež s nimi mají spřízněnost (aurickou rezonanci).

Hlava třetí skupiny rákšasů se jmenuje Rávana. Původ rákšasů je předmětem mnoha výkladů. Někteří věří, že byli stvořeni z Bráhmovy nohy. Višnu purána je představuje jako potomky Kašjapy. Podle Rámájany stvořil Bůh vodstvo a rákšasy, aby jej chránili. Ve starověkých indických pojednáních se objevují jako první obyvatelé Indie, později podrobení árijci. Existují početné tradiční popisy vlastní povahy činnosti entit typu rákšasa.

NAHORU