BINDU

Sanskrtský pojem bindu v češtině znamená „bod“ nebo „silové ohnisko“. Bindu je analogickým projevem, dovolujícím ustanovení sui generis tajného spojení mezi mikrokosmem lidské bytosti a určitou specifickou silovou sférou v makrokosmu. Pokud je bindu dostatečně probuzené a energetizované, umožňuje dotyčné bytosti dostat se do stavu rezonance s určitými aspekty nebo specifickými energiemi z makrokosmu, neboli vesmíru, který nás obklopuje, na určité úrovni jeho projevu, v závislosti na oblasti či úrovni shody.

Bindu představuje rovněž vesmír promítnutý do určité oblasti vnitřního mikrokosmu člověka, přičemž tato projekce existuje zpočátku jen v potenciálním stavu, dokud příslušný ohniskový bod (bindu) není probuzen a dostatečně energetizován, aby dotyčnému člověku dovolil jednotně rezonovat nebo se dostat do rezonance s aspektem či specifickou energií, která se díky danému ohniskovému bodu (bindu) může ve vnitřním vesmíru příslušného člověka projevit. 

NAHORU