NÁDÍ

Pojem označující subtilní neviditelné dráhy či vedení, jímž kolují subtilní vitální, psychické a mentální energie. Abychom mohli provádět různé činnosti s pomocí subtilního bioenergetického obalu, musíme předtím probudit a co nejlépe pročistit zvláštní subtilní kanálky (nádí), kterými proudí příslušné energie, jež tyto činnosti umožňují.

Podobně jako vzpěrač, který díky specifickému tréninku rozvíjí svalstvo a zvyšuje sílu hlavně v horní části těla, nebo jako obratný jezdec na koni, jenž klade mimořádný důraz na velkou sílu v nohách, se jogíni snaží specifickou jógovou praxí aktivovat především ty subtilní energetické kanálky, které odpovídají takovému typu éterické, psychické či mentální činnosti, kterou touží v určité fázi svého duchovního vývoje převážně provádět. Cévy i nervové dráhy vyživující fyzické orgány jsou u zdravého člověka aktivní neustále. Naopak subtilní kanálky (nádí) nezbytné pro éterické, psychické, mentální nebo duchovní vnímání jsou všeobecně v latentním stavu a aktivují se pouze při reakci na nějakou touhu, potřebu, pevné přání nebo na určitý vhodný vědomý podnět.

Nejdůležitějším subtilním energetickým kanálem (nádí) lidské bytosti je sušumná nádí. Nachází se na subtilní rovině uvnitř páteře, přičemž vychází od jejího základu a vede až do oblasti temene hlavy. Sušumná nádí je „proslulou tajnou cestou“ vzestupu naší latentní božské energie (neboli jinak řečeno gigantického božského potenciálu, který se nachází v latentním stavu v základu páteře) kundaliní šakti poté, co je probuzena různými specifickými postupy, s nimiž se setkáme v lajajóze, kundaliníjóze, hathajóze apod.

Ida nádí je jedním ze tří základních energetických kanálů (nádí), které vedou subtilní vitální energii (pránu) do různých bodů nebo úrovní mikrokosmu lidské bytosti a vyživují tak celou strukturu. Ida nádí (-) se nachází vlevo od středového subtilního kanálu (sušumná nádí) a ve fyzické rovině odpovídá parasympatickému nervovému systému. Absorbuje zvnějšku pránu, která proniká do těla společně se vzduchem vdechnutým levou nosní dírkou a která působí na tělo chladivě, výživově a odpočinkově, jako působení Měsíce. V „Rgvédu“ byl pojem ida nejprve synonymem potravy, chladu a obětního daru na bázi mléka, následně označoval božskou sílu obětavosti a obětního daru, považovanou zároveň za rádkyni Manua. Sanskrtské slovo „ida“ je úzce spojeno s podstatným jménem „id“, které mimo jiné znamená také „odpočinek“ nebo „pohlazení“. Četné tradiční texty přisuzují božské síle Ida zodpovědnost za dobrý průběh obětních rituálů.

Subtilním, polárně opačným protějškem ida nádí (-) je pingalá nádí (+). Ta je jedním ze tří energetických kanálů (nádí), které vedou skrz subtilní obaly a na fyzické úrovni jí odpovídá sympatický nervový systém. Pingalá nádí (+) se nachází napravo od prostředního kanálu (sušumná nádí) a ústí do pravé nosní dírky. Je spojena se Sluncem (Súrja), mužskými, aktivními, dynamickými (+) aspekty a je plná spalující energie a tepla, přičemž její aktivace ohřívá celou bytost.

NAHORU