ZDRŽENLIVOST

Zdrženlivost je vyjádřením činu (z)držet se, zadržet, udržet se, mírnit se. Pojem zdrženlivosti předpokládá velkou vůli a schopnost sebeovládání.

Většina duchovních tradic zdůrazňovala důležitost, jakou má zdrženlivost na cestě duchovního završení. V tomto smyslu hovoří křesťanská tradice o zdrženlivosti, kterou je člověk povinen dodržovat v myšlenkách, slovech a činech. Jedině tak se mu podaří podřídit si vášnivou část duše, aby už dále neupadal do hříchu. Jedním z aspektů, které považuje křesťanství za nezbytné v případě aktivního praktikování této duchovní cesty, je sexuální zdrženlivost neboli jinými slovy abstinence od jakékoli činnosti sexuálně milostného rázu.

V indické tradici se sexuální zdrženlivost vztahuje nikoli na zanechání sexuální aktivity jako takové, ale na zdržení se (vyvarování) aktu ejakulace (u muže) a sexuálního vybití (u ženy) a sublimaci energie, která je toho výsledkem, na vyšší úrovně bytosti.

NAHORU