DUCHOVNÍ SKUPINA

Skupina je souhrnem lidských bytostí trvale nebo přechodně sjednocených na základě nějakého společného zájmu, názoru apod. V případě, že tyto bytosti mají duchovní zájmy a usilují svými společnými aktivitami o duchovní záměry a cíle, lze hovořit o duchovní skupině.

Je všeobecně známo, že každá skupinová aktivita je účinnější a má větší šance být dovedena ke zdárnému konci. Tato skutečnost se promítá i do lidové moudrosti v přísloví: „V jednom síla nebývá, ve dvou síla přibývá.“

Vzájemnou výpomocí, kterou každý člen skupiny nabízí svým kolegům, můžeme dospět mnohem snadněji k tomu, co jsme si předsevzali, tedy k duchovní transformaci své bytosti. A tak budeme-li pracovat společně a navzájem si pomáhat, budeme moci činit mnohem větší skutečné duchovní skoky a mnohem rychleji. Odkazujeme-li na duchovní probuzení, člověk, jenž se chce „probudit“, musí hledat další osoby, které se také chtějí probudit, za účelem společné práce na dosažení tohoto cíle. Zapojení do takové snahy a organizace duchovní skupiny vyžaduje poznání, které běžný člověk zpravidla nemá. Pro každého z nás může být duchovní skupina příležitostí nebo šancí, jak dospět k výsledkům, které bychom sami možná nikdy nebyli schopni získat.

Výsledky, které získá každý člen skupiny duchovní praxí, jsou vždy obohaceny aspekty vstřebanými od svých kolegů, kteří praktikují společně s ním. To je možné prostřednictvím jevů okultní rezonance® ve vnitřním vesmíru členů skupiny, dovolujícím každému s ostatními subtilně sdílet vlastní prožitky.

NAHORU