DURGÁ

Doslova „nepřístupná“. Jedno z nejstarších a nejpoužívanějších jmen pro božskou matku, jeden z ženských protějšků (Šakti) Šivy.

Je zobrazována s 10 rukama, sedící na lvu, symbolu velikosti síly, kterou uplatňuje jak ve smyslu shovívavosti, tak i ve smyslu trestání zlých, jak tvrdí védská písma. Může snadno zničit démona nevědomosti, nabízí jídlo žebrákům a žehná s energií, láskou a vděčností všem, kteří usilují o poznání Boha. Každoroční oslava bohyně (durgá púdžá) se koná na podzim a v Bengálsku trvá nejméně pět dní. Začíná invokací Durgy v naději, že sestoupí ze svého nebeského království a bude přítomna jako subtilní vliv. Poslední den se ponoří do řeky nebo do moře socha Durgy vytvořená speciálně pro tento rok.

NAHORU