ŠAKTI

Tajemná ženská síla přírody, která je projevem věčného ženství. V sanskrtu znamená slovo šakti „ženská síla“, „síla přírody“ nebo „energie“. Šakti je samotné zosobnění prvotní ženské energie. Často ztělesňuje realizující sílu Brahmanu. Je to dynamický, ženský aspekt Boha, ženská vitalita, která umožňuje Brahmanu vše tvořit, udržovat a nechávat zanikat. Šakti je často označovaná za ženský protějšek (-) či společnici Šivy (nejvyššího mužství (+)). Představuje věčné ženství, bohyni matku – vyjadřuje ženskost a mateřství jako fundamentální přírodní sílu. Na Východě je uctívána v různých podobách, připomeňme z nich kundaliní šakti, přítomnou v každém člověku. Nejsnáze patrným projevem šakti v člověku je sexuální dynamika. Milostná touha a libido jsou projevy šakti.

Šakti je tajuplná síla primordiální přírody (prakrti). Prakrti je prvotní matérie či pralátka, z níž je stvořen celý makrokosmos. Strukturuje se podle tří gun, jimiž jsou tamas, radžas a sattva. Deset velkých kosmických mocností jsou ve skutečnosti hlavní šakti Boha, jejichž prostřednictvím je stvořen a udržován celý makrokosmos.

Mudrcové Východu tvrdí, že milost šakti v člověku (která může mít mnoho různých forem – např. probuzení, posílení, hromadění, transmutace a sublimace různých stránek a podob projevů šakti) je nepostradatelná pro zpřístupnění a postupné poznání transcendentního rozměru Boha. Obzvláště tantrismus zdůrazňuje mimořádnou důležitost duchovní praxe uvědomování si a poznávání šakti, zejména z hlediska spojení s odpovídajícími nekonečnými makrokosmickými energiemi velké božské matky (Mahášakti).

Bouřlivým uctíváním šakti je tak uctívána tajuplná ženská síla, která umožňuje existenci života a udržuje v harmonii celý vesmír. Šakti je fundamentální ženská síla, která se tajuplně zrcadlí v bouřlivém projevu tvořivé sexuální energie, jako prameni všeho života a euforickém splynutí protikladů mužství (+) a ženství (-). Tajná tantrická tradice výmluvně sděluje: „Šakti bez Šivy je kalíla (chaos, zmatek, nesmyslnost), kačakula (převrácení hodnot, odpor, zakrnělost) a májá (iluze, neuspořádanost, entropie).

Koncept šakti – tajuplné ženské síly přírody – objasňuje, jak se jediná realita (Bůh), nerozlišená a jednolitá, může projevovat v mnohorozměrném makrokosmu se všemi jeho nekonečnými formami. Bůh, který představuje statický transcendentní princip (někdy ho zosobňuje Šiva), je sám o sobě neschopen dát vzniknout stvoření. Proto jeden starodávný aforismus východní moudrosti praví: „Šiva bez Šakti nic nedokáže.“

V tajné orientální tradici se říká, že „Bůh (neboli Absolutno) drží tajemnou moc“. Disponuje nekonečným počtem šakti (tajuplných ženských sil). Nejčastěji se rozlišují tři typy šakti neboli tajuplné ženské energie. Jsou to:

 1. krijášakti, tajuplná síla činu;
 2. iččhášakti, tajuplná síla vůle či záměru, za jejíž podstatu je považován úžas;
 3. džňánašakti, tajuplná síla poznání.

Vedle těchto fundamentálních ženských sil jsou v tajné orientální tradici popsány i další šakti, tajuplné ženské energie:

 1. čitšakti, tajuplná síla vědomí;
 2. ánandašakti, tajuplná síla blaženosti;
 3. nidžašakti, vrozená tajuplná síla;
 4. parašakti, nejvyšší tajuplná ženská síla, která se postupně probouzí v bytosti po speciálním tajném zasvěcení do parabídži;
 5. aparašakti, nižší tajuplná síla;
 6. súkšmašakti, subtilní tajuplná síla;
 7. kundaliní šakti, tajuplná hadí síla;
 8. sphurattašakti, tajuplná síla projevu;
 9. kalašakti, tajuplná síla regenerující extáze, která se probouzí v ženách, které ve stavu transfigurativní milostné vášně požívají kalas, který se materializuje v jejich jóni při milování se sexuální kontinencí v mimořádně intenzivních erotických stavech. Stejná síla se probouzí i u muže, s nímž se žena v tu chvíli miluje, pokud ve stavu uctívání také požívá kalasy své milované.

Všechny tyto šakti či tajuplné ženské síly, jež jsou nepřetržitě plně aktivní v celém makrokosmu, existují v mikrokosmu člověka v latentním (neboli jinak řečeno v potenciálním) stavu jako semena stromů, která ještě nevyklíčila (avšak mohou vzklíčit kdykoli, naskytnou-li se vhodné podmínky). Když se tyto šakti či tajuplné ženské síly v mikrokosmu člověka naplno probudí, působí hluboké a nevratné vnitřní transformace. Z tohoto hlediska mohou být šakti v mikrokosmu člověka dány do souvislosti s různými stupni psycho-kosmického procesu duchovního vývoje.

V tajném spise Laghujóga vasištha je vysvětleno, že všechny šakti neboli tajuplné ženské síly, které existují v celém makrokosmu a které jsou nepřetržitě plně aktivní, se nachází současně i v mikrokosmu každého člověka, ovšem latentně. Všechny tyto šakti se probouzí daleko snáze a velmi příjemným způsobem u žen, které již dosáhly stavu šakti a ovládají hlubokou transfiguraci a sexuální milostnou kontinenci. Hlavní jisté znamení, že žena dosáhla prahu, od kterého se probouzení šakti neboli tajemných ženských sil v její bytosti uskutečňuje překvapivě snadno, je úplné zastavení menstruačního cyklu v důsledku transmutace sexuálního potenciálu na energii.

V témže tajném spise je ukázáno, že každé z těchto šakti, nacházejících se v latentním stavu v mikrokosmu každého člověka, odpovídají určité ohniskové body v těle: na pokožce, na jazyku, v jóni, na lingamu, na uchu, na patře úst, na duhovce, na dlaních, na chodidlech, na prstech rukou a nohou, na pokožce hlavy, v erotogenních zónách, na hlasivkách, v nosních dírkách, u ženy v oblasti močové trubice, v bodě G, ve stydkých pyscích, v oblasti děložního hrdla, v podpaží, na vnější straně obratlů.

Těmto tajuplným ohniskovým bodům, jejichž prostřednictvím můžeme postupně probudit šakti či tajuplné ženské síly v mikrokosmu své bytosti i ve svém těle, odpovídají některé bioenergetické body známé z akupunktury. Presopunktura a masáž mohou vést k významným vnitřním transformacím díky postupnému probuzení těchto šakti neboli tajuplných ženských sil, a to především pokud je ten, na kom jsou takové metody prováděny, velice pozorný ke všem energetizacím, k nimž dochází jak okamžitě, tak během 24 hodin od chvíle, kdy byla masáž nebo presopunktura provedena. Velmi důležitou roli při probouzení těchto šakti hraje také milování se sexuální kontinencí a transfigurací.

Méně známou věcí je, že šakti či tajuplné ženské síly mohou být v bytosti probuzeny a zesíleny i pozorným, systematickým a hluboce transfigurativním požíváním určitých částí některých rostlin nebo stromů (květů, okvětních lístků, listů, kořenů, semen a plodů), náležitě usušených a namletých na jemný prášek.

Všechny šakti, nepřetržitě působící v celém makrokosmu, který všichni společně obýváme, pochází z obrovských, nekonečných makrokosmických silových sfér. Zároveň jim odpovídají určité body v mikrokosmu naší bytosti, kde je možné je fyzicky vnímat. Jedině když jsou dostatečně probuzené, dají se přímo vnímat jako specifické síly. Je třeba si pamatovat, že všechny tyto síly nezodpovídají jen za neustálé tvoření v celém makrokosmu, ale i za nezbytné transformace a rozklad forem, probíhající v makrokosmu stejně jako mikrokosmu.

Když jsou tyto šakti probuzeny, působí prostřednictvím procesů okultní rezonance, a to jak v makrokosmu, tak mikrokosmu člověka. Zároveň jsou neustále aktivní na pozadí kosmické existence i uvnitř mikrokosmu člověka a skýtají oporu dosažení stavu duchovního osvobození.

NAHORU