DŽŇÁNAŠAKTI

Pojem džňána pochází z kořene džňá (znát). Znamená všeobecné poznání, duchovní a osvěcující poznání; poznání konečné reality (Boha), transcendentní pochopení základní jednoty mezi átmanem a brahmanem. Cesta džňány (džňánajóga) je cestou čistého intelektu, který usiluje o to poznat Boha. Předpokládá schopnost téměř bezchybného (neomylného) rozlišování, schopného bleskově odvrhnout jako nereálné vše, co je májá.

Džňánajóga předpokládá, aby byly dokonale sublimovány a transcendovány skoro všechny nízké touhy a iluze, aby nezůstalo nic jiného než brahman (Bůh) jako jediná a nejvyšší skutečnost.

Džňánašakti znamená božskou subtilní sílu, skrze niž stvořitel (absolutno nebo Bůh) uskutečňuje základní a úplné poznání stvořeného. Z tohoto pohledu džňánašakti vlastně představuje boží vševědoucnost a zároveň božské jednotící poznání, které navzájem spojuje v jednolitý celek všechny předměty, bytosti a jevy projeveného, zdánlivě velmi různorodé a rozmanité.

NAHORU