INDIVIDUALIZACE

Individualizace je postupný proces krystalizování a sestavení individuality z hlediska somatického, psychického a mentálního, díky zpřesnění vlastní struktury a udržování a zvyšování některých rozdílných rezonančních procesů (s určitými energiemi a vibračními úrovněmi makrokosmu), skrze které je umožněna shoda a jednota osoby (charakteristická pro určitou etapu či inkarnaci).

Lidská bytost se individualizuje díky jemným procesům opakované a intenzivní rezonance s určitými více nebo méně subtilními energiemi z makrokosmu. K těmto rezonancím se subtilními vesmírnými energiemi dochází automaticky a okamžitě ve chvíli kdy lidská bytost začne myslet nebo jednat určitým způsobem. Jinak řečeno, jsou to tyto procesy rezonance se subtilními vesmírnými energiemi, co působí individualizaci lidské bytosti. V případě lidské bytosti individualizace probíhá díky převažující integraci určitých rezonancí se subtilními energiemi z vesmíru. Okamžitá rezonance se projevuje v chování, myšlenkách, při naší činnosti, důsledném opakování určitých prožitků, krystalizaci a neměnném udržování svého charakteristického stylu ve všech činnostech.

Individualizace v jogínské praxi znamená přizpůsobení blahodárných vlivů a tradičních jogínských metod osobním zvláštnostem a požadavkům každého cvičence. V autentické jogínské praxi se již od začátku sleduje probuzení, podporování a posilování blahodárných pozitivních vlastností (které vyvolají silné rezonance se vznešenými vytříbenými energiemi z vesmíru) tak, aby postupně odstranily a zničily negativní vlastnosti. Pokud uplatňujeme takový postup důsledně, je možný harmonický rozvoj lidské bytosti a duchovní vývoj se urychluje.

NAHORU