INDIVIDUALITA

Individualita je celkový charakter neboli celek specifických charakterových vlastností, prostřednictvím kterých se určité lidské bytosti evidentně odlišují od jiných. Každá živá lidská bytost je individualitou naladěnou a vibrující specifickým způsobem s určitými subtilními energiemi příslušné makrokosmické úrovně.

Mikrokosmos každé lidské bytosti představuje zvláštní individualitu, protože odráží (díky probuzení a aktivaci určitých jemu specificky odpovídajících ohnisek rezonance) a projevuje skrze rezonanci pouze určité aspekty a energie z makrokosmu (ostatní existují v latentním stavu v mikrokosmu této bytosti, ale mohou být již aktivní a rozdílně dynamizované v mikrokosmech jiných lidských bytostí). Individualita je charakterem neboli souhrnem charakteristik lidského individua, jež specificky odlišují jednoho od druhého, nejenom protože je jinou bytostí, ale především skrze jeho charakteristickou stavbu. Individualita vyjadřuje originalitu a zvláštnosti určité lidské bytosti.

Pro jogíny individualita lidské bytosti podtrhuje určité převážně vnitřní intenzivní procesy rezonance a její jemné složení energií (docela silné), které zprostředkovaně způsobuje, že ta určitá lidská bytost je NĚČÍM ZVLÁŠTNÍ. Z tohoto hlediska, unikajícího běžnému chápání, snáze porozumíme běžným slovním spojením o „okouzlující individualitě umělce“ nebo o „stylu výrazné individuality“. Každá lidská bytost je jedním individuem a souhrn jeho somatických, psychických a mentálních vlastností (které vyplývají ze specifické rezonance s určitými subtilními energiemi z vesmíru) nazýváme individualitou, která představuje jedinečnou strukturu, skrze kterou se příslušná lidská bytost odlišuje od ostatních.

Podle jogínských názorů je individualita komplexní realitou individua, která popisuje člověka intuitivně bez hodnocení. Následkem toho individualita může být ztotožňovaná s osobou, ale ne s osobností. Lidská individualita nemůže být omezena pouze na biologickou strukturu, organismus, protože je složitá bytost a nemůže být chápána pouze biologicky.

NAHORU