INDIVIDUUM

Individuum (toto slovo pochází z latinského individuum – „nedělitelné tělo“). Psychologicky se skrze toto slovo definuje lidská bytost jako odlišná jednota i specifická vnější, biologická a psychická totožnost a také jako oddělená bytost, jedinečná a ode všech ostatních odlišná.

Každá lidská bytost má specifickým způsobem organizovanou fyzickou strukturu a tělo a svou existenci prožívá vlastním způsobem. Tato existence, jež není dělitelná, aniž by byla zničena, může být definována jako individuum. Jakákoli lidská bytost je díky živému tělu jediným individuem.

U lidských individuí je vlastnost NEDĚLITELNÉ JEDNOTY ještě zvýrazněna, neboť zahrnuje i psychickou a vědomou mentální organizaci. Individuum je v pojmech jogínské terminologie pokládáno za určující znak člověka v tom, co jej charakterizuje jako ucelený systém (k rezonanci s určitými energiemi, které působí převážně v něm a skrze něj (mimo něj vytvoří specifické subtilní energetické pole)), ovšem beze vztahu k jeho hodnotě. Individuem nazýváme zejména vitální psychickou jednotu, nedělitelnou především z biologického hlediska a poněkud méně z hlediska vnějšího sociálního vymezení, které záleží na osobnosti.

NAHORU