JUGA

Obecný termín označující kosmickou epochu. Celkem existují čtyři kosmické epochy, jejichž trvání se počítá v božských letech. Pro přepočet božských let na lidské roky je třeba je vynásobit 360. Každé kosmické epoše vždy předchází „aurora“ (sandhja) a následuje po ní „soumrak“ (sandhianša), přičemž přechod z jedné jugy do druhé trvá pokaždé stejnou dobu, desetinu z celkového období trvání příslušné jugy. Čtyři jugy jsou:

  1. satjajuga neboli kritajuga (1 728 000 lidských let)
  2. tretajuga (1 296 000 lidských let)
  3. dváparajuga (864 000 lidských let)
  4. kalijuga (432 000 lidských let)

Celková doba trvání všech čtyř jug je tedy 4 320 000 lidských let, ekvivalent 12 000 božských let, což se nazývá mahájuga neboli „velká kosmická éra“. 2 000 takových mahájug odpovídá jednomu dni a jedné noci Brahmy (Stvořitele vesmíru). Nikde ve Rgvédu se ale tento systém výpočtu neobjevuje, setkáváme se s ním pouze v Mahábháratě a v knize Manu.

Satjajuga je ideální epocha, zlatý věk lidstva, který nezná nenávist, ani závist, ani utrpení, ani strach, ani žádné nebezpečí. V satjajuze je jeden jediný Bůh, jedna jediná véda, jeden jediný zákon a jedna jediná cesta společná všem lidem, oddanost Bohu. Každá ze společenských kast má své přesné určení a odpoutaně naplňuje svůj úděl pro blaho celého společenství.

Během tretajugy už začínají být nutné oběti. Duch spravedlnosti se zmenšuje o čtvrtinu. Oběti se neobejdou bez celého souboru rituálů a obřadů. Lidé jednají se zájmem a očekávají za rituály a projevy své víry odměnu.

Během dváparajugy je duch spravedlnosti zredukován na polovinu, protože už existují 4 védy, které však hluboce studuje a chápe jen hrstka lidí. Existují již rituály, které mohou člověka dovést jak k dobru, tak ke zlu. Jen málo lidí skutečně dbá na úctu k pravdě. Začínají se objevovat nižší touhy a různé nemoci. Narůstá nespravedlnost.

Během kalijugy zůstává jen čtvrtina z původního ducha spravedlnosti. Duchovní aspirace mizí, odvěké duchovní a vědecké nauky jsou téměř zcela zapomenuty. Skoro všude převládá zlo. Všechny sužují nesčetné nemoci, vyčerpání, nenávist, hlad, strach a neustálé zoufalství. Lidé nemají žádný skutečně důležitý cíl svého života.

V současnosti se lidstvo nachází v právě v kalijuze. Nesčetná znamení, která se neustále objevují, však ohlašují blížící se apokalyptický konec této temné epochy duchovního úpadku a zvěstují blížící se přechod do satjajugy.

Poznámka: V sanskrtu je slovo kalijuga značící epochu krajního duchovního úpadku, temnoty, nevědomosti, materialismu, rozpoutané bezbožnosti, svárů, nedorozumění a násilí, odvozeno od pojmu kali (složeného ze dvou krátkých slabik) znamenajícího konflikt, boj, úpadek nebo v moderním pojetí entropii. Nemá nic společného s názvem Kálí (složeným ze dvou dlouhých slabik), který je jménem první tvořivé božské makrokosmické mocnosti, která vládne subtilní energii času, jenž ničí vždy jen to, co je zlé a co nějak odporuje duchovnímu vývoji směřujícímu k Bohu.

NAHORU