KÁLA

Doslova „čas“. Jiné jméno přisuzované Jamovi, bohu smrti. V Atharvavédě je čas jakožto tajemná energie vzýván jako počátek a zároveň vládce všech věcí: „je tím, kdo umožňuje jejich zjevení a zároveň neustále objímá světy. Je otcem všech věcí a bytostí. S výjimkou Boha (nejvyššího absolutna) neexistuje vyšší síla.“

Ve Višnupuráně, Bhágavatápuráně a Padmapuráně se můžeme dočíst, že brahma se s pomocí Kálí manifestuje ve formě času. Přesto purány nepovažují čas za původní prvek. V Bhagavadgítě Kršna říká: „Jsem podoben času.“

NAHORU