KÁLA

Doslova „čas“. Jiné jméno přisuzované Jamovi, bohu smrti. V Atharvavédě, je čas jakožto tajemná energie vzýván jako počátek a zároveň vládce všech věcí: „je tím, kdo umožňuje jejich zjevení a zároveň neustále objímá světy. Je otcem všech věcí a bytostí. S výjimkou Boha (nejvyššího absolutna) neexistuje vyšší síla.

Ve Višnupuráně, Bhágavatápuráně a Padmapuráně můžeme číst, že brahma se projevuje s pomocí kála ve formě času. Přesto Purány nepovažují čas za původní prvek. V Bhagavadgítě Kršna říká: „Jsem podoben času.“

NAHORU