JÓNI

Prvotní zdroj všeho Stvoření. V sanskrtu slovo jóni znamená „opora“, „původ“, „zdroj“ a je odvozeno ze slovesného kořene „ju“, jenž znamená „sjednocovat“ nebo „upevňovat“. Je to pojem se širokou škálou významů: „prvotní příčina“, „pramen všeho stvoření“, „domov“, „pochva“ apod. Graficky je jóni obecně znázorňována jako trojúhelník obrácený špičkou dolů, chápaný v tantrismu jako okultní diagram vagíny, symbolizující vesmírné mystérium Stvoření.

Perineální oblast lidského těla se v sanskrtu nazývá jóništhána (sídlo matrice) a kámarúpa (tvar chtění). V Dhjánabindu upanišadu se praví, že jóni by měli všichni jogíni všemožně uctívat. A to proto, že otevírá přístup k subtilním tvořivým energiím vesmíru a tajemstvím života a smrti (neboli erótu a thanatu, jak byly nazývány starými Řeky). Samostatně nebo společně se symbolem falu v erekci (lingamu) je jóni velebena uctívači Šakti.

NAHORU