JÓNI

V sanskrtu slovo jóni znamená „opora“, „původ“ či „zdroj“ a je odvozeno od slovesného kořene „yu“, jenž znamená „sjednocovat“ nebo „upevňovat“. Tento pojem má širokou škálu významů: „prvotní příčina“, „pramen veškerého vývoje“, „domov“, „pochva“ apod. Graficky je jóni všeobecně znázorňována trojúhelníkem s vrcholem směřujícím dolů, na nějž je v tantrismu pohlíženo analogicky jako na obraz vagíny, symbolizující vesmírné tajemství stvoření.

Perineální oblast lidského těla se v sanskrtu nazývá jónisthana (místo matrice) a kamarupa (podoba touhy), přičemž v „Dhjánabindu upanišadu“ se praví, že jóni musí být nejrůznějšími způsoby zbožňována, a to všemi jogíny (díky tomu, že nabízí přístup k subtilním vesmírným tvořivým energiím a k tajemství života a smrti neboli k erótu a thanatu, jak byly nazývány starými Řeky). Samostatně nebo společně se symbolem falu v erekci (lingamu) je jóni všeobecně uctívána uctívači šakti.

NAHORU