a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

KŘIVÉ OBVINĚNÍ

Výraz křivé obvinění (latinsky „calumnia“) znamená „lživé a předpojaté prohlášení, učiněné se záměrem znevážit něčí čest nebo reputaci“; „hanění“, „pošpinění“.

KUNDALINÍ

Tvořivá, božská hadí síla. Kundaliní šakti bývá také nazývána kundalikutilangibhudžanginiátmašaktiavadhúty atd. Tato záhadná subtilní psychicko-duchovní síla je základní teoretický i praktický koncept tantrismu a mnoha dalších jógových systémů. Díky tomu, že probuzení a vzestup kundaliní šakti dynamizuje univerzální kosmické subtilní struktury bytosti, setkáváme se s ní takřka na jakékoli autentické duchovní cestě.

NAHORU