KONSPIRAČNÍ TEORIE

Výraz vymyšlený propagandou Nového světového řádu za účelem označkování a diskreditace každého potenciálního či reálného odpůrce ďábelské konspirace takzvaných „iluminátů“, kteří se snaží podrobit si celý svět. Slovo „teorie“ ve slovním spojení konspirační teorie má za cíl zmást neinformované nebo naivní lidi a přimět je, aby uvěřili, že kdokoli, kdo se snaží o odhalení satanských plánů zednářstva, je člověk, jemuž schází kontakt s realitou, osoba se zatoulanou myslí a hlavou v oblacích, která vytváří pouhé teoretické spekulace postrádající jakékoli podložení. Nekonečným opakováním tohoto výrazu masmédii a označováním inteligentních a rozumných lidí, kteří se otevřeně staví proti šíleným plánů Nového světového řádu za „konspirátory“ se usiluje o bagatelizování a podlomení jakékoli kritiky či odpůrného postoje proti uskupení takzvaných „iluminátů“ hned v zárodku.

Tato strategie byla a je například naplno používána slouhy zednářské sebranky z Fox News, která ovládla Ameriku, aby v očích lidí zdiskreditovala mnoho členů civilních skupin, které se snaží vynést na povrch a dát na vědomí otřesnou pravdu o 11. září 2001. A tak je téměř ve všech televizních diskusních pořadech jakýkoli názor odporující oficiální verzi okamžitě napadán moderátory, jež jsou ve skutečnosti pouhými propagandisty ve službě, jako „konspirační“, „extremistický“, „bláznivý“, „bizarní“ či „choromyslný“ apod., příslušného hosta prakticky nepustí ke slovu, přičemž ho současně veřejně urážejí, zesměšňují a haní ve jménu „správného a vyváženého“ výkladu, a snaží se tak znemožnit jakýkoli svobodný názor.

NAHORU