KONKRÉTNOST

Konkrétnost se jeví jako zprostředkující článek mezi individuálním a obecným. Obecné a konkrétní ve skutečnosti tvoří dynamickou jednotu a existují pouze ve vzájemném neodlučitelném spojení. Obecné existuje pouze v konkrétním a skrze konkrétní. Konkrétní zase pojímá, zahrnuje obecné, ale ve specifické podobě, spolu s tím, co je konkrétní, jedinečné, individuální a jím představované. Dynamické spojení mezi obecným a konkrétním zrcadlí vzájemné přechody z jednoho do druhého v procesu projevování a vývoje vědomí.

Například zákon karmy je obecným zákonem, ale přesto všechno jeho uskutečňování na sebe bere konkrétní časoprostorovou podobu v závislosti na dané lidské bytosti. Obecné je zpravidla známé na základě studií a srovnávání velkého množství individuálních jevů. Poznání je povýšení od individuálního přes konkrétní po obecné a harmonické porozumění jednotlivci ve světle obecného a konkrétního.

NAHORU