KÓŠA

Termín kóša doslovně znamená vrstva, skořápka, plášť, obal nebo útulek. V systému jógy kóša značí komplexní skutečnost určitého „prostředku vědomí“. V pojednání Taittirya Upanišad můžeme nalézt popis pěti postupných obalů (kóša), které zahalují (či obalují) átman (věčné Já). Z vnějšího pohledu je prvním obalem annamajakóša, hmotný obal, či vrstva tvořená stravou. Druhým je pránamajakóša, vitální či éterický subtilní obal. Třetím je obal myšlení, manómajakóša. Čtvrtým je obal vyššího intelektu, vidžňánamajakóša, který zajišťuje schopnost rozlišování a rozhodování. Pátý se nazývá ánandamajakóša a je obalem nejvyššího štěstí neboli obalem blaženosti. Nejvyšší věčné Já (átman) však není těmito vrstvami nikdy nijak ohraničováno ani s nimi nesdílí jejich omezení.

NAHORU