KRAMA

„Časová posloupnost“. Šivaistický systém praktikovaný v údolí Kašmíru (severní Indie) spolu s dalšími podobnými šivaistickými systémy (Kaula, Spanda, Trika, Prátjabidžna), které tvoří jednotný celek, ačkoli každý z nich je na ostatních nezávislý a sám o sobě úplný. Škola Krama je známa také pod názvy Mahartha („absolutní význam“), Atimarga, Mahanaya, Atinaya (všechny tyto názvy označují Nejvyšší nauku nebo Cestu), Devinaya nebo Kalinaya (cesta Nejvyšší božské energie nebo cesta Kálí), a to kvůli zvláštnímu významu, který tento systém přikládá Kálí, božské energii transcendentního Času. Škola Krama vychází z integrální duchovní zkušenosti, která má především praktický charakter bez jakýchkoli sterilních spekulací, kolem které rozvíjí systém v jehož středu stojí vědomí a energie. Podstatnou součástí tohoto systému je odhalení jejich jednoty. Ve věčnosti jsou Šiva (vědomí) a Šakti (energie) od sebe neoddělitelné. To také znamená, že naše vlastní energie (šakti) nemůže být nikdy skutečně odloučena od Šivy (čistého nediferencovaného vědomí). Takto impregnovaná Nejvyšším vědomím se energie vlastně nemůže projevovat nikde jinde než v Šivovi. Nejvyšší skutečnost je tak vlastně tvořená vědomím, Šivou, a jeho energií, Šakti, které od sebe nelze izolovat. Praktická metodika školy Krama je zaměřena na vývoj aspiranta, který začíná u energie, jež byla rozčleněna v prostoru a čase, a která později zase dospěje zpět k jediné čisté a svrchované energii.

Systém Mahartha Krama si tedy klade za cíl získat zpět naše energie, které se staly zajatci času, takže časové posloupnosti (krama) přisuzuje její původní roli. S dosažením tohoto cíle souvisejí dvě oblasti vlivu: za prvé velmi intenzivní zesílený vliv vnitřních energií, zejména harmonické sublimace erotické energie, a za druhé působení subtilního rozlišování spojeného s analýzou diskontinuity času a konceptu jeho trvání, čímž se rychle odstraní subjektivní zakoušení času a my si uvědomíme, že se nám v každém okamžiku ve skutečnosti otevírá blažená, tvořivá a spontánní osvěcující prázdnota.

Dalším charakteristickým symbolem systému Krama je dynamický symbol nevýslovného kola vědomí (anakhya čakra). V tomto kole je harmonicky provázaném vícero různých kol energií včetně kola s 12 paprsky neboli 12 Kálí. Jejich soubor umožňuje kromě jiného správnou integraci lidské zkušenosti do celku universa a ukazuje tak, že člověk a vesmír jsou koneckonců jedno a totéž. Systém 12 Kálí má tedy tu výhodu, že obsahuje jak teorii tak praxi, jak dopředné tak zpětné proudění energie, jak připoutání tak osvobození, jak jógu zahrnující úsilí tak i jógu bez úsilí, a dokáže přesně vymezit základní stupně duchovního vzestupu, z nichž každý umožnuje otevřít se nekonečnu.

NAHORU