KRIJÁŠAKTI

Ačkoli doslova znamená „výjimečná síla činu“, její význam dospěl do podoby „činnost subtilní energie mysli nebo jinými slovy myšlenek“. Žádná činnost s výjimkou reflexních činností není možná bez energie myšlenky. Krijášakti je ve své celistvosti nadpřirozenou činností, která zvláštním způsobem ovlivňuje základní silová centra (čakra) lidské bytosti a vede k výsledkům, které na první pohled vypadají jako zázrak, i když jde vlastně jen o obvyklé účinky či jasné důsledky intenzivního mentálního soustředění a hluboké meditace. Krijášakti je božskou silou činu, účinné kreativity, skrze niž lidé začínají své bytí a skrze niž jej udržují v hranicích božského zákona.

NAHORU