MAHÁDÉVA

„Nejvyšší božská bytost“. Obvykle se tímto termínem označuje Šiva.

NAHORU