RUDRA

Doslova znamená „hrozný“, „ten, který řve“. Ve védách má Rudra Šiva četná jména a atributy. Je strašlivou božskou mocí, která se prudce a silně projevuje v určité situaci běsněním v boji se zlem. Je silou, která se projevuje jako hrom, když vládne bouřím. Někdy je tento aspekt Šivy přímo ztotožňován s očistnou silou ohně, která ničí vše zlé a zvrácené. Aspekt Rudra Šivy je tedy božství, které ničí vše omezené, škodlivé, zlé či sobecké, co ve stvořeném světě způsobuje prostřednictvím zlých lidí i některých zvířat nemoci. Pro dobré a ctnostné je Rudra blahodárným božstvem, které pomáhá utlačovaným a zázračně uzdravuje zmrzačené, kteří ho plni touhy po Bohu vzývají. V knize Yajur véda je Rudra Šiva přezdíván Mahádéva. Zároveň je otcem rudrů a marutů.

NAHORU