MANTRA

Synonyma: MANTRAM

Subtilní rezonanční zvuk. Mantra je zvukomalebné vyjádření nejpodstatnějších vlastností velké kosmické mocnosti nebo subtilních vesmírných souběžně působících sil. V tajných školách na Východě praktikují jogíni mentální vysílání mantry, aby se tak sladili a splynuli s jejím objektivním subtilním projevem. Mantry hrají klíčovou roli nástroje, kterým se nabíjíme různými subtilními energiemi; v mnoha případech slouží i k ochraně toho, kdo je používá. Užívání blahodárné mantry vede k postupné transformaci, pociťované v těle, psychice a mysli. Mentální vysílání mantry také plní důležitou úlohu v urychlení tříbení dominantní vibrace bytosti a působí spontánní sublimaci různých nižších energií.

V případě telepatického souznění s jednou z deseti velkých kosmických mocností provádí pokročilí jogíni mentální vysílání příslušné mantry současně s přesnou, jasnou a nepřetržitou vizualizací jantry odpovídající kosmické mocnosti. Jako subtilní zvuk je mantra totožná s odpovídající kosmickou mocností, bohem, bohyní či fundamentálním aspektem. Jakákoli mantra obsahuje kvintesenci energií, prožitků a specifických realit kosmické mocnosti (boha, bohyně atd.).

Zasvěcený jogín musí jakoukoli mantru, do níž je zasvěcen, držet v přísné tajnosti. Když ji v duchu vyslovuje, musí mít stav vnitřní transfigurace, svatosti a aspirace dosáhnout úplného splynutí s objektivní subtilní podstatou, kterou mantra představuje. Pokud jogín komukoli mantru vyzradí, pozbude pro něj subtilní náboj a připraví se tak o možnost vstupovat do nevýslovného spojení s příslušnou nekonečnou kosmickou mocností.

Pravidelné každodenní pronášení manter očišťuje mysl, urychluje duchovní pokrok a vede k paranormálním schopnostem, které praktikujícímu přinesou mimořádné síly odpovídající vlastnostem kosmické mocnosti, se kterou praktikuje. V nejpokročilejších fázích vede praxe vnitřního pronášení manter k dokonalému zjevení božského vědomí a realizaci Boha.

Nejsilnější a nejrychlejší účinky používání manter se dostavují, když je odříkáváme a vysíláme pouze v duchu, což snadno přináší sladění se silovou sférou kosmické mocnosti, kterou příslušná mantra představuje.

NAHORU