MANÓMAJAKÓŠA

Manómajakóša (psychicko-mentální obal) je třetím z pěti vrstev lidské bytosti, které zakrývají nejvyšší či věčné Já (átman). Jedná o vrstvu mysli, ve které a skrze kterou se manifestují subtilní mentální energie. Tato struktura přijímá a ukládá všechny dojmy a vjemy našich smyslů. Skládá se z manas (nižší mysli), čitta (podvědomí) a pěti orgánů poznávání (džňánendríje), kterými jsou: nos (smysl čichu úzce spojený s múladháračakrou), jazyk (smysl chuti úzce spojený se svádhišthánačakrou), oči (smysl zraku úzce spojený s manipúračakrou), pokožka (smysl hmatu v úzkém spojení s anáhatačakrou) a uši (smysl sluchu úzce spojený s višuddhačakrou).

Manómajakóša (psychicko-mentální obal) může být postupně přiveden do rovnováhy správným používáním manter (mantrajógou) v lajajóze, karmajógou, tedy dokonale odpoutaným jednáním, a také intimním spojením s některou z deseti velkých kosmických mocností (dašamahávidjá).

NAHORU