NÁGA

1) Had, především kobra, považovaná za poloboha, mytické stvoření s lidskou podobou a hadím ocasem, tenkým plochým krkem právě jako kobra. 2) Adept v Indii velmi rozšířeného kultu hadů. 3) Jméno vymizelého národa, po němž zůstaly stopy v historii indického subkontinentu. Podle všech existujících důkazů nebyl tajemný národ Nága indický. Tento lid si své jméno získal uctíváním hada (vnímaného jako symbol základní vesmírné energie v člověku, kundaliní).

V buddhistickém kontextu nága označuje „draka“, poloboha plného vlídnosti, který na jaře stoupá na nebe a zimu tráví v hlubinách země. Nágové jako duchové plní síly, jsou považováni za nositele deště a obránce nebe. Pojmy nága a mahánága (veliký drak) jsou používány jako synonymum pro „Buddhu“ nebo pro mudrce osvobozené z nutnosti (povinnosti) reinkarnace.

Nágarádžové (králové či královny draků) jsou vnímáni jako vodní božstva, která ovládají prameny, řeky a jezera. V početných buddhistických tradicích (například v tibetském buddhismu) jsou Nágové bohové vod, kteří ze svých podvodních paláců bdí nad buddhistickými písemnostmi, které jim byly svěřeny tehdy, když lidstvo nebylo duchovně ještě dostatečně připraveno, aby je pochopilo a začalo praktikovat.

NAHORU