NESMÍRNÁ ODVAHA

Mimořádná odvážnost pro velké dobré skutky, odvaha myšlení a představivosti pro uskutečnění velkolepých věcí. Nesmírně odvážní mají vědomí obtížnosti a nebezpečí, které překonají díky své ohromné vůli, pevné víře v konečné vítězství, a štědrosti, se kterou dávají sami sebe velkým činům, a s níž půjdou až k odevzdání se a sebeobětování.

NAHORU