ODVAHA

Mravní vlastnost založená na neustálé rozhodnosti, důslednosti a kuráži. Na základě zvětšení těchto vlastností na maximum může jogín úplně odstranit strach ze situací, vytvářející nebezpečí a v těchto situacích zůstane klidný. Postoj plný odvahy nám umožňuje jasně analyzovat nebezpečí a zjeví nám prostředky potřebné k jeho odstranění, nebo obejití. 

Postoj plný odvahy překonává pocit nedůvěry ve vlastní síly. Dále nám tento postoj umožňuje, abychom mužně vydrželi fyzické, psychické a morální utrpení, abychom vykročili plni rozhodnutí k uskutečnění svých cílů, a když je potřeba, abychom s odhodláním obětovali život, jestliže ideál, pro který bojujeme, si tuto oběť zaslouží. Činy vznešené odvahy, které mají velký význam a velkou mravní hodnotu, jsou vytvořeny principy a pocity, které jsou božské, ušlechtilé a vytříbené jako: láska k lidem, pocit lidské soudržnosti s jogínskou skupinou, které jsme součástí, pocit bratrství, atd.

Ne jakýkoliv odvážný čin je však pozitivně přijímán. Mravní hodnota odvahy vychází z ideálu, ke kterému se vztahujeme. Ospravedlněny a pozitivně přijímány jsou odvážné činy, které jsou ve službách božských vytříbených lidských správných ideálů, které hledají duchovní pokrok. Takové odvážné činy jsou lidstvu užitečné a přispívají k jeho duchovnímu božskému pokroku a jsou tedy vysoce morální. Odvahu si nemáme plést s jakýmkoliv nerozumným činem, který probíhá v nebezpečných nebo obtížných podmínkách.

Ten, kdo koná určitou činnost, aniž by vůbec pochopil jaké těžkosti nebo nebezpečí představuje, nedokazuje, že má odvahu. Existují různé činy, jako například činy pramenící za ztráty naděje, satanské potřeby bojovat proti všemu, anarchistické nepodřizování, démonické dobrodružství, sobectví, pýcha, atd., které jsou z vnější strany podobné odvaze, ale které ve skutečnosti nejsou výsledkem odvahy. S takovými fakty se setkáme hlavně v životě a činnostech mladíků. Nezvládají rozlišovat mezi těmito postoji a odvahou, někteří z nich takto konají a myslí, že skrze takové konání dokáží pevnost.

Odvaha je vlastnost, která se vytvoří skrze výchovu a sebevýchovu. Odvaha je vlastnost charakteru, která se projevuje díky vůli a spočívá ve schopnosti sebejistého postoje a důsledné činnosti v nebezpečí. Nepředpokládá nepřítomnost strachu, ale jeho úplné ovládání a úplné překonání. „Neměj strach z ničeho víc než ze strachu“, říká Emerson.

NAHORU