SMĚLOST

Postoj a správné chování, které ukazuje na velkou psychologickou, psychickou, mentální a mravní energii, jenž umožňuje obdařené osobě, aby odolala nebezpečí. Pojem definuje hlavně ctnost, která předpokládá risk. Pojem smělost, stejně jako jemu podobné pojmy, kterými jsou odvážnost, odvaha, nesmírná odvaha, hrdinství apod. vyjadřuje mentální postoj, který předpokládá vítězství postoje plného štědrosti, odevzdání, vedoucí někdy až k překonání sama sebe či sebeobětování, vítězství nad pudem sebezáchovy.

NAHORU