OBECNOST

Obecnost můžeme říci, že představuje:

a) běžnou vlastnost, opakovatelnou pro všechny jevy určité třídy (abstraktní obecnost);

b) to, co je základem skutečných věcí, jednota vlastností, charakteristik, základních rysů předmětné třídy, která se projevuje jako zákon jejich existence a vývoje (konkrétní obecnost).

Obecnost se nejčastěji odráží ve vědomí prostřednictvím logických forem (pojmu, úsudku, racionalizace). Existují různé stupně obecnosti; proto se obecnost objevuje jako stav ve vztahu k individuálnímu, ale ve vztahu o stupeň ještě vyšší obecnosti, jde tedy o konkrétnost.

NAHORU