POMLUVY

Pojem označující ubohé jednání lidské bytosti, která ztrácí čas a plýtvá svou psychomentální energií tím, že o někom špatně mluví, aby ho očerňovala nebo haněla. Ten, kdo pomlouvá, prokazuje zbabělost a zlobu a probouzí nebo zvyšuje zlomyslný postoj vůči někomu nebo něčemu.

Ti, kdo pomlouvají, se tak dostávají do stavu rezonance se škodlivými subtilními energiemi, a obvykle se stanou, aniž by si toho všimli, kanálem projevu pekelných nebo démonických světů tím, že často nevědomě přivolávají do své aury satanské entity. Ty je podněcují k tomu, aby se systematicky věnovaly tomuto ponižujícímu a zlému jednání, které zvyšuje egoismus, zatvrzuje srdce a způsobuje, že z jejich bytosti mizí duchovní aspirace a láska. Lidská bytost, která je skutečně duchovně pokročilá, se rozpozná také podle toho, že nikdy nepomlouvá. 

NAHORU