POTĚŠENÍ

Život lidské bytosti, která je normální, zdravá, vitální, citová a vyrovnaná, se přirozeně a spontánně zaměřuje jednak na pokud možno co nejčastější dosažení maximální radosti a štěstí (sukha), jednak na pokud možno úplné snížení bolesti (duhkha). Každý stav blahodárného, vznešeného, čistého, božského potěšení zahrnuje zahájení procesu okultní rezonance® se subtilními energiemi potěšení, jež jsou zachycovány z nekonečných sfér energie potěšení existujících v makrokosmu.

Ve vizi zasvěcených existuje obecně řečeno sedm různých forem potěšení, které se nacházejí v úzkém spojení se sedmi subtilními silovými centry bytosti (respektive šesti čakrami a nejvyšším silovým centrem sahasrárou). Když jsou prožívány intenzivní a hluboké stavy potěšení, jejichž plody byly předem věnovány a následně nabídnuty buď Bohu Otci anebo jedné z deseti velkých kosmických mocností, lidská bytost, která předem věnovala plody těchto příjemných činností, není nikdy povinována nést příjemné následky příslušných zkušeností, a je tak zcela osvobozena z karmických pout potěšení, které prožívá. Toto zásadní tajemství je popsáno Kršnou v základním textu východní moudrostiBhagavadgíta“, kde jsou mimo jiné vyložena podstatná tajemství tisíciletého duchovního systému karmajógy.

Zatímco tendence vyloučit anebo zcela odstranit příčiny bolesti je naprosto přirozená, ba přímo nezbytně nutná, velcí moudří jogíni rovněž upozorňují, že i potěšení, jakkoli intenzivní a rozsáhlé by bylo, musí být podmaněno (zcela ovládnuto) a následně v co největší míře překonáno transcendováním a sublimováním výsledných energií na vysoké, duchovní, rajské a božské energie, které případně přispějí k úplnému probuzení zásadního silového centra sahasráry. Potěšení se tak stane „palivem“, jež může být s úspěchem použito pro urychlení duchovní transformace bytosti a jejího zbožštění. To vše je bezpochyby možné, pokud bytost předem věnuje plody příslušného potěšení a následně dostane příznivou kladnou odpověď. Názorným příkladem tohoto druhu je milostné splynutí dvou bytostí opačného pohlaví, které se milují a jejichž splynutí je založené na transfiguraci, kontinenci a předchází mu věnování jeho plodů.

Stejně jako zážitek bolesti (do určité míry), i zážitek potěšení – které přesto představuje pomíjivý subtilní energetický aspekt – má značný blahodárný vliv na lidskou mysl, neboť jeho prostřednictvím (zážitku potěšení) spontánně vzniká touha po jeho co nejčastějším opakování. V případě, kdy hovoříme o intenzivních a rozsáhlých potěšeních, jako jsou například ta eroticko-sexuálně-milostné povahy, nejsou-li v průběhu toho, co jsou prožívána (anebo krátce poté) harmonickým způsobem sublimována, aby se energie z nich vyplývající transformovaly na vysoké duchovní božské energie, může jejich neustálá stagnace časem způsobit nerovnováhy či převahy, které vedou ke zpomalení, ba dokonce k zastavení duchovního vývoje.

Tisíciletý jógový systém navrhuje zjevně vyšší ideál plný moudrosti, který je zřetelně odlišný ve srovnání s principem „potěšení pro potěšení“, jednotně přijímaným a vyznávaným velkou většinou lidských bytostí na této planetě. V rámci tisíciletého systému hathajógy a stejně tak i v rámci ostatních odvětví jógy, jako je například džňánajóga, bhaktijóga, kundaliníjóga, tantrajóga či lajajóga se tvrdí, že úplného duchovního naplnění neboli božského završení lze dosáhnout jedině objevením nejvyššího nesmrtelného Já (átman) v nás a naprostým a bezpodmínečným extatickým splynutím lidské bytosti s tím, co jogíni nazývají jedinečná a transcendentní konečná božská realita, jejíž přirozeností je samotná nekonečná a nehynoucí duchovní blaženost Boha (ánanda).

NAHORU