PRTHIVÍ

Země, obzvláště ve smyslu základního subtilního elementu (tattva). Ve védských spisech představuje prthiví matku všech bytostí a je vzývána současně s nebem.

Podle Véd existují 3 typy prthiví, jimž odpovídají tři nebe (paralelní plány). Fyzická země je nazývána bhúmi nebo bhúrlóka (hmotný svět).

NAHORU