PURÁNA

Starobylá sbírka duchovních podobenství a nauk. Purány jsou tradiční indické symbolické spisy, díky kterým je védská moudrost daleko přístupnější. Purány inspirované láskou k Bohu (bhakti) představují hlavní referenční texty pro stoupence tří základních hypostazí Božství, kterými jsou Brahma, Višnu a Šiva. Mýty a příběhy z purán dodnes představují obrovský zdroj duchovních znalostí reprodukovaných v symbolické či alegorické podobě, které může porozumět každý.

NAHORU