PURUŠA

„Člověk“ ve smyslu božského, vesmírného a věčného člověka, nejvyšší bytost, jedna ze dvou skutečností uznávaných filosofií sámkhja, jež v puruša spatřuje věčné Já, zásadního božského ducha, absolutno, čisté vědomí. Je zcela odpoutaným divákem či svědkem, který nerušeně pomáhá změnám prakrti (přírody), ačkoli vesmír (makrokosmos) může vzniknout pouze polárním sjednocením puruša a prakrti. Ve védántě je puruša ztotožňován s átman, a tak je i nepřímo ztotožňován s Brahman

NAHORU