RIGIDITA

Morální strnulost (rigidita) je zatvrdlý postoj, jemuž schází porozumění, charakterizovaný mechanickým vztahováním objektivních skutečností k vlastním morálním normám a přesvědčením (často mylným), aniž by byly inteligentně vzaty v potaz specifické podmínky, v nichž tyto skutečnosti vznikly, bez zvážení záměrů, které stály v jejich počátku, a bez ohledu na mnohočetné významy a důsledky, které tyto skutečnosti obnáší.

NAHORU